utorak, 5. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR za blokove između: Teodora Drajzera, Cara Iraklija, Vajara Đoke Jovanovića, Tolstojeve i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 22.11.2023. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Teodora Drajzera, Cara Iraklija, Vajara Đoke Jovanovića, Tolstojeve i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, GO Savski venac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,  52/21 i 62/23) 

oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOKOVE IZMEĐU ULICA: TEODORA DRAJZERA, CARA IRAKLIJA, VAJARA ĐOKE JOVANOVIĆA, TOLSTOJEVE I BULEVARA KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA, GO SAVSKI VENAC

1. JAVNI UVID obaviće se od 6. decembra do 9. januara 2024.  godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (u suterenu). 
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi JUP ''URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA'', Bulevar despota Stefana 56, 1. februara 2024. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, 27. marta 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, zaključno sa 9. januarom 2024. godine.
U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Tekst i grafika