Pretraživanje

ponedeljak, 21. jun 2021.

Gradska uprava grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i mesta nameštenika

petak, 18. jun 2021.

Gradsko pravobraničaštvo grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

ponedeljak, 14. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR dela Vračarskog platoa