Pretraživanje

četvrtak, 1. septembar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom - SMURFIT KAPPA

četvrtak, 21. jul 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju terminala za rasute terete nove luke u Beogradu