Pretraživanje

sreda, 31. januar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti 2PO+PR+M+16, KO Savski venac

nedelja, 28. januar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR naselja "Altina 2" u Zemunu, za blok 30

četvrtak, 4. januar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene za projekat Beogrid 2025