Pretraživanje

sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 28/20

sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 23/20, partija 1

sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20

utorak, 7. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/18

utorak, 7. jul 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 15/19, partija 8

ponedeljak, 6. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 11/20

ponedeljak, 6. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/20