Pretraživanje

utorak, 15. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 58/19

utorak, 15. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 55/19

ponedeljak, 14. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 14. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 35/19

ponedeljak, 14. oktobar 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o dva zaključena ugovora za javnu nabavku broj 1/18

ponedeljak, 14. oktobar 2019.

petak, 11. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 38/19