Pretraživanje

četvrtak, 9. april 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 3/20

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 1/20

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 18/20

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 16/19

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 39/2019