Pretraživanje

petak, 13. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 63/19

petak, 13. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 54/19

petak, 13. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 24/19

petak, 13. decembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 10/18

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 68/19

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 85/19

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 11/19