Pretraživanje

četvrtak, 20. maj 2021.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 01/2021

sreda, 28. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 7/21

utorak, 27. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku broj 9/21

sreda, 14. april 2021.

Sekretarijat za energetiku

Javni poziv za javnu nabavku usluge broj 1/21

petak, 26. februar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 52/20, partija 2

petak, 12. februar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, broj 50/20

ponedeljak, 9. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 29/20 - partija 3