Pretraživanje

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 87/18

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19 - partija 7

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19, partija 8

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19, partija 3

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 32/18

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 18/19