Pretraživanje

ponedeljak, 17. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 2/20

ponedeljak, 17. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/20

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o o obustavi postupka za javnu nabavku broj 4/20

sreda, 12. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/20

utorak, 11. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

utorak, 11. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/2020