Pretraživanje

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 24/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 54/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 62/19

utorak, 19. novembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

utorak, 19. novembar 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 16/18

ponedeljak, 18. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 48/19

ponedeljak, 18. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 16/19