Pretraživanje

utorak, 2. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/20

petak, 29. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/20

ponedeljak, 25. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Školski nameštaj za potrebe Osnovne škole „Nikola Tesla” u Leštanima

ponedeljak, 25. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Tehnološka oprema za potrebe Osnovne škole „Nikola Tesla” u Leštanima

sreda, 20. maj 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/20