Pretraživanje

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 18/19

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/20

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/20

petak, 13. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/19

četvrtak, 12. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 71/19

četvrtak, 12. mart 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 32/18

četvrtak, 12. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 67/19