Pretraživanje

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 51/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 58/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 22/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 24/18

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 24/19

sreda, 20. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 54/19