Pretraživanje

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20

četvrtak, 6. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/20

utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 14/2020

utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 13/2020

ponedeljak, 3. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/20