Pretraživanje

utorak, 24. septembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/19

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 53/2018

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 43/19

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 29/19

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku broj 3/19

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 53/19