Pretraživanje

ponedeljak, 18. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 25/19

ponedeljak, 18. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 39/19

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 24/19

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 24/

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/19

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 15/19