Pretraživanje

četvrtak, 26. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 40/19

četvrtak, 26. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 52/19

četvrtak, 26. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 45/19

sreda, 25. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 51/19

sreda, 25. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 32/19

sreda, 25. septembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 45/18

utorak, 24. septembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/19