Pretraživanje

sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019

utorak, 17. septembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/19

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za centralizovanu javnu nabavku dobra broj 4/18

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarija za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19