Pretraživanje

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 21/19

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 13/19

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 33/2019

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/19

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 21/19

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/2019

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/2019