Pretraživanje

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/20

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/20

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/20

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/19

sreda, 4. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

utorak, 3. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20

ponedeljak, 2. mart 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 11/2019