Pretraživanje

ponedeljak, 2. mart 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 11/2019

ponedeljak, 2. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20

ponedeljak, 2. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20

petak, 28. februar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 90/19

sreda, 26. februar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/20

ponedeljak, 24. februar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/20

sreda, 19. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 71/19