Pretraživanje

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 34/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 62/19

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/19

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 33/2019