Pretraživanje

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/19

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarija za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

četvrtak, 5. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/2019

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19