Pretraživanje

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 45/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/19, partija 1

četvrtak, 22. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/19

sreda, 21. avgust 2019.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/19

utorak, 20. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/19