Pretraživanje

sreda, 23. oktobar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/19

sreda, 23. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

utorak, 22. oktobar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19

ponedeljak, 21. oktobar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 33/19

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 68/19

sreda, 16. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/19

sreda, 16. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 70/19