Pretraživanje

petak, 11. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 47/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 52/19

utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19