Pretraživanje

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 46/19

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 9/19

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 65/19

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 74/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 52/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19