Pretraživanje

utorak, 30. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku broj N 74/20

ponedeljak, 29. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/20

ponedeljak, 29. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 5/20

ponedeljak, 29. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 15/20