Pretraživanje

ponedeljak, 17. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 2/20

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o o obustavi postupka za javnu nabavku broj 4/20

utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 14/2020

utorak, 4. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 13/2020

ponedeljak, 3. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/20

ponedeljak, 3. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20