Pretraživanje

petak, 27. mart 2020.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

četvrtak, 26. mart 2020.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o izmeni ugovora za javnu anbavku broj 7/19

četvrtak, 26. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 6/20

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/20

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj broj 16/19

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj broj 18/20

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj broj 4/20