Pretraživanje

petak, 3. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/19, partija 1

petak, 3. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 46/19

petak, 3. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 47/19

petak, 3. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 50/19

utorak, 31. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 60/19

utorak, 31. decembar 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/2019

utorak, 31. decembar 2019.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 184/19