Pretraživanje

petak, 24. jul 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 13/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 19/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 21/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 71/19

utorak, 21. jul 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/20