Pretraživanje

sreda, 30. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 52/19

utorak, 29. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 12/19

utorak, 29. oktobar 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 1/18

utorak, 29. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 18/19

utorak, 29. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 37/19

ponedeljak, 28. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 74/19

ponedeljak, 28. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 32/2019