Pretraživanje

četvrtak, 12. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 49/20

utorak, 10. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 26/20

utorak, 10. novembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga broj 14/20

utorak, 10. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 83/20

utorak, 10. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 33/20

utorak, 10. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 45/20

ponedeljak, 9. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 29/20 - partija 3