Pretraživanje

ponedeljak, 23. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 36/19

ponedeljak, 23. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 37/19

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 11/19

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 1/20

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 17/19

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 6/20