Pretraživanje

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 5/20, partija 2

četvrtak, 18. jun 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20

sreda, 17. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 10/20

utorak, 16. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 9/20

ponedeljak, 15. jun 2020.

Sekretarijat za privredu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/2020