Pretraživanje

utorak, 26. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 75/19

utorak, 26. novembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/2019

ponedeljak, 25. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 53/19

ponedeljak, 25. novembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/19

ponedeljak, 25. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 57/19

petak, 22. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 29/19

petak, 22. novembar 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/2019