Pretraživanje

četvrtak, 3. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19

sreda, 2. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 54/19

sreda, 2. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19

sreda, 2. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 4/18

utorak, 1. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 53/19

utorak, 1. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 21/19