Pretraživanje

utorak, 8. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/2020

ponedeljak, 7. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 45/20

ponedeljak, 7. septembar 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20

petak, 4. septembar 2020.

Sekretarijat za finansije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/2020

petak, 4. septembar 2020.

Sekretarijat za finansije

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/2020

petak, 4. septembar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/20

petak, 4. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 26/20