Pretraživanje

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 5/20, partija 2

četvrtak, 18. jun 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20