Pretraživanje

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 62/19

četvrtak, 19. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 34/19

četvrtak, 19. mart 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 3/20

četvrtak, 19. mart 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

četvrtak, 19. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje – Kupovina nameštaja za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

sreda, 18. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/20