Pretraživanje

petak, 22. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

petak, 22. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 60/19

petak, 22. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 70/19

četvrtak, 21. novembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 27/18

četvrtak, 21. novembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/2019

četvrtak, 21. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka za javnu nabavku broj 56/19

četvrtak, 21. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 48/19 - partija1, 2 i 3