Stevo Marušić

Član Gradskog veća

Rođen je 1976. godine. Živi na opštini Novi Beograd.

Završio je master akademske studije Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Za potrebe Narodne banke Srbije bliže uređuje planiranje javnih nabavki.

Na funkciju člana Gradskog veća biran je u dva mandata, prvi od 2014. do 2018, reizabran je te iste godine i ostao na ovoj funkciji do 2022. godine. U oba mandata dao je svoj doprinos razvoju Gradske uprave kao i unapređenju života i rada u Beogradu.

Na sednici Skupštine grada, održanoj 20. juna 2022. godine, treći put je izabran za člana Gradskog veća grada Beograda.