Ružica Belanović

Član Gradskog veća

Rođena je 1952. godine u Jagodini. Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, penzionerka.

Predsednica je Gradske organizacije penzionera Beograda, najbrojnije organizacije penzionera u Srbiji, koja okuplja oko 150 hiljada članova i koordinira aktivnosti oko 400 hiljada penzionera.

Član je i potpredsednica Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – solidarnost i pravda.

U dugogodišnjoj radnoj karijeri bila je sudija za prekršaje, rukovodilac pravne službe i pomoćnik generalnog direktora za pravne poslove u JKP „Beogradske elektrane“.

Istaknuti je aktivista i dosledan borac za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja najstarijih sugrađana, socijalno ranjivih grupa i posebno osoba sa invaliditetom.

Beskompromisan je borac u ostvarivanju principa međugeneracijske solidarnosti i odgovornosti. Princip odgovornosti potvrdila je svojim nesebičnim četrnaestogodišnjim angažovanjem na mestu potpredsednika Vatrogasnog saveza Srbije.

Udata je, majka dva sina.