JKP „Javno osvetljenje”

Ustanička 64
Br.tel: 011 44 05 101, faks: 011 44 05 199
www.bg-osvetljenje.rs
e-mail: office@bg-osvetljenje.rs

Direktor: v.d. Aleksandar Cincar-Poposki

Istorija javnog osvetljenja u gradu Beogradu, duga je i ohrabrujuća, budući da je Beograd pre mnogih evropskih i svetskih metropola uveo električno javno osvetljenje.

Prvi fenjeri namenjeni osvetljenju beogradske varoši, postavljeni su 1830. godine, u vreme čitanja Hatišerifa. Tokom godina, menjala se potreba za osvetljenjem, pa je 1857. nametnuta obaveza vlasnicima mehana da ispred svojih objekata moraju istaći fenjere. Kuriozitet je da je i prva električna sijalica zasijala upravo ispred jedne od beogradskih kafana, davne 1893. godine, ispred mehane „Hamburg”, koja se nalazila na raskršću današnje Masarikove i Ulice kneza Miloša.

Zanimljivo je istaći da je nedoumica o izboru između gasnog i električnog osvetljenja rešena nakon prepiske i javne debate dva univerzitetska profesora, Đorđa Stanojevića i Marka Leka, koji su, svako iz ugla svoje oblasti interesovanja, branili i prirodu osvetljenja. Odluka je doneta u korist električnog osvetljenja, a ostalo je zabeleženo da je tadašnji predsednik beogradske Opštine, Nikola Pašić, izjavio: „Beograd, kao prestonica, mora biti prestonički osvetljen!”

Održavanje instalacije javnog osvetljenja na teritoriji deset gradskih opština grada Beograda, dugi niz godina bilo je povereno Pogonu javnog osvetljenja u okviru Elektrodistribucije Beograd. Restrukturiranjem preduzeća 2005. godine osnovano je PD EDB „Javno osvetljenje” Beograd, da bi 2011. preoblikovano u JKP „Javno osvetljenje” Beograd.

Osnovna delatnost preduzeća je obezbeđivanje javnog osvetljenja kao jedne od komunalnih delatnosti na teritoriji grada Beograda. Preduzeće se stara o radu funkcionalnog, dekorativnog i svečanog javnog osvetljenja, koje je u nadležnosti grada Beograda. Uključenje i isključenje instalacije javnog osvetljenja je definisano kalendarom rada javnog osvetljenja, koji je integralni deo Odluke o javnoj rasveti.

Važećim Statutom grada Beograda, od 1.januara 2020.g, obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji sedam bivših prigradskih opština, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Barajevo, Grocka, Surčin i Lazarevac je takođe povereno JKP „Javnom osvetljenju” Beograd.

Sistem javnog osvetljenja se u kontinuitetu usavršava, primenom najsavremenijih tehnologija, gde selekcijom i primenom izabranih rešenja u potpunosti idemo u korak sa svetskim metropolama, uvažavajući načela energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Pozitivnim utiscima koje iz naše prestonice nose posetioci, svakako doprinosi i noćna slika grada, gde javno osvetljenje formira poseban vizuelni identitet, kako sa bezbednosnog, tako i estetskog aspekta.

Građani koji primete bilo kakvu neregularnost u radu instalacije javnog osvetljenja, svoje zapažanje mogu prijaviti na brojeve telefona 011/44 05 100 i 069/20 24 000, ili na imejl: reklamacije@bg-osvetljenje.rs .