JKP "Beogradske elektrane"

JKP "Beogradske elektrane"
Savski nasip 11, Novi Beograd
centrala 2093-000
www.beoelektrane.rs

v.d. direktora: Vanja Vukić

Objedinjena telefonska centrala 011/2093-000

Dispečerski centar - Služba za prijem reklamacija potrošača (u vezi sa isporukom toplotne energije)
- 011/2093-011 (telefon za prijavu reklamacija za negrejanje, slab kvalitet grejanja i ostalih poremećaja u radu sistema daljinskog grejanja izuzev curenja vode iz instalacija)
Reklamacije se primaju u toku grejnog dana.

- 011/2093-100 (telefon za prijavu reklamacija koje su isključivo u vezi sa curenjem vode iz instalacija). 
Prijem reklamacija non-stop.

Pozivni centar - Služba za pružanje opštih informacija
- 011/2093-101 (broj telefona za pružanje informacija svim zainteresovanim stranama o procedurama za priključenje, isključenje, prelazak na naplatu prema isporučenoj količini toplotne energije i ostalih opštih informacija iz domena rada preduzeća)
- elektronska adresa: pozivni.centar@bgdel.rs
Radnim danima od 7 do 15 časova.

TOPLANE: Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Voždovac, Medaković, Banovo brdo, Cerak, Miljakovac, Višnjička banja, Mirijevo, Borča, Zemun, Mladenovac, Železnik, Sremčica.

Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepena Celzijusa ili nižu.

U slučaju da i posle 3. maja Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi.

Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata.

Pretežna delatnost „Beogradskih elektrana”, prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 54 od 04.08.2010. godine, je snabdevanje parom i klimatizacija. Pored osnovne delatnosti „Beogradske elektrane“ su registrovane za obavljanje i drugih delatnosti i to: proizvodnja termoelektrične energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom i javno snabdevanje prirodnim gasom, opravka, održavanje i rekonstrukcija postrojenja, opreme i uređaja za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije, tehnička ispitivanja i analize i dr.