JKP "Zelenilo Beograd"

Ulica Rajkova broj 15, 11070 Novi Beograd
tel: 6676-776, 6676-183
www.zelenilo.rs

direktor: Slobodan Stanojević

Centar za informisanje, Mali Kalemegdan 8, tel 2630-506 (07.30-15.30), mejl: info@zelenilo.rs
Hitne intervencije (15.00-07.00): 2650-683

ORGANIZACIONE CELINE:
Sektor za održavanje javnih zelenih površina
Sektor izgradnje
Sektor za biljnu proizvodnju
Sektor za komercijalne poslove
Sektor za pravne i opšte poslove i zaštićena prirodna dobra
Sektor za transport i mehanizaciju
Služba za atestiranje i kontrolu
Služba za ekologiju zaštitu (fitopatološka i entomološka zaštita javnih površina)

Služba žardinjera

Delatnost JKP "Zelenilo Beograd" je:
- Projektovanje javnih zelenih površina
- Uređivanje i održavanje javnih zelenih površina, obala i priobalja
- Održavanje javnih sanitarnih objekata
- Proizvodnja i popravka parkovskih, sportskih i drugih rekvizita
- Proizvodnja cveća i ukrasnog bilja i popunjavanja sadnica u park-šumama

Pored navedene komunalne delatnosti na teritoriji 10 gradskih opština, preduzeće obavlja i delatnosti kao što su uređenje novih parkova, zelenih i rekreacionih površina, u manjem obimu trgovinu cvećem, sadnim materijalom, sredstvima za zaštitu bilja i izradu investicione i tehničke dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju postojećih parkova, zelenih i rekreacionih površina i pratećih objekata i opreme.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumeva negu i obnovu biljnog materijala, održavanje staza i objekata, održavanje i zamenu instalacija i inventara koji pripadaju zelenoj površini, održavanje čistoće i preduzimanje mera za zaštitu od požara i drugih elementarnih nepogoda, insekata i biljnih bolesti.

Obim i kvalitet održavanja javnih zelenih površina određuje se prema kategoriji u koju je ta površina svrstana. Parkovi, skverovi, ulični travnjaci, saobraćajnice i stambena naselja, uzimajući u obzir društveni i istorijski značaj, lokaciju, namenu, opremeljenost objekata, broj korisnika i ekonomičnost održavanja, svrstani su u pet kategorija koje karakteriše određeni broj ponavljanja osnovnih operacija održavanja zelenila, a prema tabeli usvojenih normativa održavanja.

UPUTSTVO ZA SEČU STABLA I GRANA

Seča i uklanjanje suvog ili obolelog stabla obavlja se samo uz odobrenje i po sledećoj proceduri: Pisani zahtev za seču sa obrazloženjem zbog čega stablo treba da bude uklonjeno predaje se Odeljenju za komunalno-stambene poslove opštine na kojoj se drvo nalazi. Zatim stručna gradska komisija izlazi na teren i donosi rešenje o sečenju stabla – ako za to postoji opravdani razlog. Ukoliko stablo nije u redovnom programu sanitarne seče JKP "Zelenilo Beograd", troškove seče stabla snosi podnosilac zahteva. Stablo se može iseći samo u slučaju pozitivnog rešenja Komisije! U protivnom, onaj ko iseče drvo podleže krivičnoj odgovornosti! Za ove poslove JKP "Zelenilo Beograd" stručno je i tehnički opremljeno i poseduje hidrauličnu platformu za stabla visine preko 20 m i mehanizacijom za iveranje panjeva i korenja.

NAJČEŠĆI PROBLEMI I PITANJA
- Za nepropisno parkiranje na zelenim površinama nadležna je Gradska komunalna inspekcija.
- Ako psi lutalice i kućni ljubimci zagađuju zelene površine i uništavaju tek posađeno cveće, čuvar parka (radnik JKP "Zelenilo Beograd") ima ovlašćenje samo da upozori vlasnika i da mu traži lične podatke.
- Za nepropisnu seču stabala nadležna je Gradska komunalna inspekcija. Ako se seča događa u šumi i lugar "Zelenila" primeti izvršioca, ima pravo da mu uzme podatke i pošalje prijavu sudiji za prekršaje. Ako je samo konstatovana seča, "Zelenilo" upućuje prijavu opštinskoj policijskoj stanici.
- Za uređenje zelene površine potrebno je da obratite se pismenim zahtevom Centru za informisanje ili Sektoru za održavanje javnih zelenih površina. Zahtev možete poslati elektronskim putem - mejlom na adresu: info@zelenilo.rs ili na adresu: JKP „Zelenilo Beograd“, Sektor za održavanje zelenih površina, Ul. Mali Kalemegdan br. 8. Zelena površina se uređuje ukoliko za to postoji potreba, a prema redovnom programu JKP "Zelenilo Beograd".
- "Zelenilo" besplatno daje stručna mišljenja i savete, preko Centra za informisanje.