JKP „Pogrebne usluge”

Ruzveltova 50
centrala 207-1300, faks 329-1517
www.beogradskagroblja.com
www.beogradskagroblja.rs
e-mail: info@beogradskagroblja.rs i kontakt@beogradskagroblja.rs

v.d. direktora: Vladan Đukić

Informacije (07-16):  2071-361 i 2071-304
Prijave smrti (00-24): 2071-333, 2071-377
Terenska ekipa Dežurnog centra: 064/8554-096

ZAKAZIVANJE I ORGANIZOVANJE SAHRANA:
RJ "Servisna služba", Ruzveltova 50, 2071-377, 2071-333 (00-24)
RJ "Kapela", Deligradska 36, 3615-573, 3615-583

GRADSKA GROBLJA:
Novo groblje,
Ruzveltova 50, 2071-300
Centralno groblje, Zaplanjska 47a, 2460-463, 2461-499
Banjičko groblje, Kraljice Ane bb, 2460-463
Topčidersko groblje, Pionirska 6, 3554-744
Zemunsko groblje, Sibinjanin Janka bb 1, 2618-150
Groblje Lešće, Slanački put bb, 2083-253
Groblje Orlovača, Ibarski put bb, 2560-704, 2560-705
Groblje Nova bežanija, Gandijeva bb, 2178-942
Groblje Stara bežanija, Mustafe Golubića 4
Groblje Zbeg, Zrenjaninski put bb, 3320-050

U nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“  je deset gradskih grobalja koja su nastajala u periodu od prve polovine 18. do kraja 20. veka: Zemunsko groblje (oko 1740.godine), groblje Topčider (1850. godine), Banjičko groblje (19. vek), groblje Stara Bežanija (19. vek), Novo groblje (1886. godine), Centralno groblje (1939. godine), groblje Nova Bežanija (1974. godine), groblje Lešće (1979-1980. godine), groblje Orlovača (1991. godine) i groblje Zbeg (1996. godine).

JKP "Pogrebne usluge" obavlja pogrebnu delatnost i poslove na uređivanju i održavanju deset gradskih grobalja: Novom, Centralnom, Topčiderskom, Banjičkom i Zemunskom groblju, groblju Lešće, Zbeg, Orlovača, Nova i Stara Bežanija.  Poslovna politika ovog preduzeća je da građanima pomogne i bude na usluzi u najtežim trenucima tokom 24 časa svakoga dana u godini.

Delatnost JKP "Pogrebne usluge"je:
- Uređivanje i održavanje grobalja
- Priprema za sahranjivanje
- Sahranjivanje ili kremiranje
- Ekshumacije
- Smeštaj urni po obavljenoj kremaciji
- Iznajmljivanje opremljenog prostora na grobljima
- Davanje u zakup uređenih grobnih mesta, grobnica, rozarijuma i kolumbarijuma
- Prodaja pogrebne opreme i cveća
- Štampanje posmrtnih listi
- Prevoz umrlih lica u zemlji i inostranstvu
- Izrada i prodaja spomenika i obavljanje svih drugih građevinsko-kamenorezačkih radova na groblju
- Refundacija troškova pogrebne opreme za iznos koji određuje Fond PIO zaposlenih Srbije ili Fond PIO samostalnih delatnosti Srbije

Sahrane i kremacije se mogu zakazati preko RJ "Servisna služba" neposredno i pozivom terenske ekipe koja besplatnim dolaskom u stan završava sve poslove vezane za sahranjivanje svakoga dana u vremenu od 0 do 24 časa.

Sahrane se obavljaju svakoga dana, izuzev nedeljom i prvog dana državnog praznika. Ispraćaji za kremacije obavljaju se na Novom groblju, groblju Lešće, Orlovači i Zemunskom groblju, svakoga dana izuzev nedeljom i prvog dana državnog praznika.

Ukoliko je smrtni slučaj nastupio u stanu na užem području grada, RJ "Servisna služba" obaveštava lekara za stručno utvrđivanje smrti van zdravstvenih ustanova (lekar sudske medicine - mrtvozorac) koji dolazi u stan i po obavljenoj konstataciji izdaje "Potvrdu o smrti" na osnovu koje se zakazuje sahrana/kremacija.

Ukoliko je smrtni slučaj nastupio van teritorije za koju je nadležan lekar sudske medicine, stranka se upućuje na lekara najbliže nadležne zdravstene ustanove koji će izdati "Potvrdu o smrti" na osnovu koje se u opštini kojoj teritorija pripada dobija "Izvod iz matične knjige umrlih". Sahrana/kremacija zakazuje se na osnovu "Izvoda iz matične knjige umrlih".

U slučaju smrti u bolnici bolničke službe izdaju otpusnu listu i potvrde o smrti na osnovu kojih se kod matičara Opštine na čijoj se teritoriji nalazi bolnica dobija "Izvod iz matične knjige umrlih" na osnovu koga se zakazuje sahrana/kremacija. Sva lica umrla u bolnici prenose se u gradsku mrtvačnicu (RJ "Kapela", telefon 361-5573, 361-5583) zbog čega su službenici RJ "Servisna služba" u obavezi da traže dozvolu od RJ "Kapela" pre zakazivanja sahrane/kremacije.

U slučaju smrti van teritorije Beograda sahrana se zakazuje na osnovu "Sprovodnog lista – sprovodnice" za umrlo lice, koju izdaje Sanitarna inspekcija u mestu gde je smrt nastupila, i "Izvoda iz matične knjige umrlih", koji izdaje opština na kojoj je smrt nastupila (dovoljan je jedan od dva navedena dokumenta).

Pravo sahrane na beogradskim grobljima imaju lica koja imaju:
- Obezbeđeno grobno mesto (porodični grob ili grobnicu)
- Prebivalište na nekoj od beogradskih opština

POGREBNA OPREMA

RJ "Komercijalna služba", 2071-327
Prodavnice pogrebne opreme i cveća:
- Novo groblje, Ruzveltova 50, pogrebna oprema (00-24), 2071-391
- Novo groblje, cveće i cvetni aranžmani (07-16 i subotom), 2071-326, 2071-394

KAMENOREZAČKE USLUGE

  • Novo groblje: 2071-308, faks 2071-338
  • Centralno i Banjičko groblje: 2461-499, 2460-463, 2070-402
  • Lešće i Zbeg: 2782-286, faks: 3295-188, 2070-412, 2083-253
  • Orlovača: 2560-704, 2560-705
  • Zemunsko, Novo i Staro bežanijsko groblje: tel/faks 2164-942, 2070-407, 2178-942
  • Topčidersko groblje (utorkom i petkom 07-15): 3554-744

OLAKŠICE ZA PENZIONERE
REFUNDIRANJE TROŠKOVA POGREBNE OPREME

Prilikom plaćanja  pogrebne opreme i usluga za sahrane penzionera Fonda PIO Republike Srbije i republičkog Fonda samostalnih delatnosti, na šalterima JKP „Pogrebne usluge“ obezbeđena je refundacija  troškova. Dovoljno je samo prilikom plaćanja računa priložiti poslednji ček od penzije umrlog  lica (ne stariji od tri meseca) i fotokopiju umrlice ili potvrde o smrti. Ako je iznos računa manji od iznosa za refundaciju,  razlika se odmah isplaćuje na blagajni. Ove olakšice ne odnose se na vojne penzionere i zemljoradnike.