JKP „Parking servis”

JKP „Parking servis”
Kneza Višeslava 27
www.parking-servis.co.rs

Direktor: Andrija Čupković
Korisnički servis:
tel. 3035-400,
e-mail: info@parking-servis.co.rs

Poslovnice: 
• Takovska 31
• Mileševska 51
(rad sa strankama radnim danom od 7 do 21, subotom od 7 do 14 časova)

Jedno od najuspešnijih gradskih preduzeća, osnovala je 1972. godine Skupština grada Beograda, kao Direkciju za javne garaže i parkirališta, kako bi se uspešno rešavali rastući problemi sa parkiranjem sve većeg broja vozila na gradskim ulicama.

Osnovna delatnost JKP „Parking servis“ je upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža, kao i kontrola i naplata parkiranja u zoniranim delovima Beograda. U cilju bržeg protoka i efikasnije eksploatacije kapaciteta, garaže i parkirališta su opremljena najsavremenijim automatskim sistemima kontrole ulaska i izlaska, kao i naplate usluga. U ulicama užeg i šireg centra Beograda ustanovljene su parking zone u kojima je parkiranje vremenski ograničeno, dok je na širem području grada omogućeno parkiranje bez vremenskog ograničenja. Na SMS parkiralištima se primenjuje isti način kontrole parkiranja kao i u zoniranim područjima Beograda.

JKP „Parking servis” pruža i usluge prenosa vozila, u saradnji sa Saobraćajnom policijom, Komunalnom milicijom i Komunalnom inspekcijom. Specijalizovanim dizalicama „Parking servis” uklanja nepropisno parkirana, havarisana i neregistrovana vozila. Pokretne dizalice,  tzv. „pauk“, 24 sata dnevno, svakog dana u godini, nalaze se u pripravnosti za vanredne situacije, kao što su saobraćajne nezgode, elementarne nepogode,  vatrogasne i hitne medicinske intervencije. „Parking servis“ aktivno učestvuje i u svim gradskim manifestacijama i proslavama, obezbeđujući prohodnost ulica, zbog  bezbednosti i komfora učesnika i gostiju Beograda.

„Parking servisu” je poverena i logistička organizacija poslovanja Međunarodnog carinskog terminala, gde se korisnicima na raspolaganju nalazi sve što je neophodno za brzo i efikasno carinjenje roba. Javna carinska i komercijalna skladišta, carinske i konsultantske usluge, poslovni prostor i parkinzi za putnička i teretna vozila, nalaze se u neposrednoj blizini Koridora 10.