Kontakt

Za sva pitanja vezana za sadržaj prezentacije nadležna je:

Grad Beograd - Sekretarijat za informisanje
Kraljice Marije 1/XI, 11000 Beograd
e-mail: beoinfo@beograd.gov.rs

 

Kontakte sa organima gradske vlasti, javnim komunalnim preduzećima i gradskim ustanovama možete naći na njihovim stranama u okviru ovog web sajta.