Beogradski pozivni centar

Beogradski pozivni centar (BPC) kroz jedinstveni informativni centar objedinjava komunikaciju građana i Gradske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ostalih gradskih institucija koje su u nadležnosti Gradske uprave.

Preko BPC-a možete da postavite pitanje, prijavite problem ili da uputite predlog nadležnim sekretarijatima, službama, javnim komunalnim preduzećima ili drugim subjektima u nadležnosti Gradske uprave.

Komunikacija građana Beograda sa BPC omogućena je na sledeći način:

  • Besplatni poziv iz Telekomove fiksne mreže na 0800-110-011, a pozivi iz ostalih mobilnih mreža i sa fiksnih telefona na 011/3090 007, (radnim danom, 07.00-22.00)
  • Faks 3605-811
  • E-mail bpc@beograd.gov.rs
  • Lično u Tiršovoj 1