Pitajte opštinske vlasti

Želimo da zajednički poboljšamo rad opštinskih organa uprave, preduzeća i ostalih institucija koje su u nadležnosti Gradske opštine na čijoj teritoriji živite.

Možete direktno da postavite pitanje ili da uputite predlog ili primedbu čelnim rukovodiocima Vaše opštine.

Molimo Vas da imate u vidu da opštinski organi vlasti nisu nadležni za sve probleme građana Beograda, već samo za one za koje su ovlašćeni po zakonu.

Izaberite Vašu opštinu:

*

Pitanje, predlog ili primedbu upućujete:

*

Vaše pitanje, predlog ili primedba:
*

Vaš e-mail:
*

Vaše ime i prezime:
*

Polja označena sa * obavezno popunite