Polaganje venca na Spomenik zahvalnosti Francuskoj


U utorak, 27. oktobra, u 12 časova pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović položiće venac na Spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu povodom obeležavlja oslobođenja u Drugom svetskom ratu.


Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.