Otvaranje 6. CIVINET Foruma mreže Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa

U petak, 1. oktobra, u 10 časova, u zgradi Starog dvora (Dragoslava Jovanovića 2), glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić obratiće se učesnicima i otvoriti 

6. CIVINET Forum 
mreže Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa

    Na skupu će predstavnici gradova i opština, stručnjaci i predstavnici akademske zajednice iz regiona jugoistočne Evrope, prezentovaće primere dobre prakse na temu primene mera i obezbeđivanju pristupačnosti u planovima održive urbane mobilnosti. Grad Beograd, kao domaćin skupa, predstaviće svoje planove i strateška opredeljenja.
    Organizator skupa je Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa – CIVINET Forum, a koorganizatori Grad Beograd – Kabinet glavnog urbaniste i Stalna konferencija gradova i opština.


Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.