28. sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Beograda

U ponedeljak, 13. decembra, u 11 časova, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović predsedavaće 28. sednicom Socijalno–ekonomskog saveta grada Beograda u Velikoj sali Skupštine grada Beograda (Dragoslava Jovanovića 2, III sprat). 


Predlog dnevnog reda za 28. sednicu Saveta: 

1.    Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sednice Saveta,
2.    Donošelje plana rada, finansijskog plana i odluke o naknadama članovima saveta i kolegijuma za 2022 godinu.
3.    Uključivanje predstavnika SESa u radnu grupu za izradu Plana razvoja grada Beograda.
4.    Prestavljanje predloga Budžeta za 2022.godinu grada Beograda,
5.    Dogovor o poseti opštini Obrenovac  17.12.2021.
6.    Razmatranje mera podrške za olakšanje privredi grada Beograda (poreske olakšice, umanjenje lokalnih komunalnih troškova i gradskih taksi),
7.    Tekuća pitanja.


Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.