Sednica Skupštine grada Beograda

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za utorak, 21. decembar, u 10 časova, u Velikoj sali u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, ulaz iz Ulice kralja Milana 14, 

35. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA    


Na dnevnom redu je Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu, kao i Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2022. godini. Pred odbornicima će, između ostalog, biti i Predlog zaključka o obavezi pribavljanja prethodnog odobrenja Sekretarijata za finansije za pokretanje postupaka javnih nabavki radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga i radova, kao i radi zaključenja okvirnog sporazuma, zatim Predlog odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Beograda, Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Predlog cenovnika usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda. 

Sednica Skupštine Grada Beograda biće održana uz poštovanje preporuka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o preventivnim merama u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

Kompletan dnevni red sednice može se pogledati na sajtu Grada Beograda na linku https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1790427-nikola-nikodijevic-zakazao-za-utorak-35-sednicu-skupstine-grada-beograda_2/

Napomena: Za sednicu Skupštine obavezno je akreditovanje. Potrebno je da redakcije do ponedeljka, 20. decembra do 13 časova, na mejl info.pr@beograd.gov.rs akredituju svoje novinare, fotografe i snimatelje .