Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2020. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu. 
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2020. godinu  jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za  2019. godinu. 
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. 
Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koja vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do14 časova izuzev SREDE, kada je prijem stranaka u vremenu od 8 do 18.30 časova.