Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. novembar 2021. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev SREDE, kada se mogu obratiti u vremenu od 8 do 18.30 časova.