Preseljenje Odeljenje Zvezdara

Sekretarijat za javne prihode, Sektor javnih prihoda za područja gradskih opština, Odeljenje javnih prihoda za područje gradske opštine Zvezdara, obaveštava građane da zbog preseljenja na novu lokaciju neće raditi sa strankama u petak, 3. februara 2023. godine.