Obrazovanje i nauka

Obrazovni sistem je u nadležnosti Republike Srbije - Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a jedan manji deo poslova je u nadležnosti Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

Beograd, kao univerzitetski centar, ima 2 državna univerziteta, i više privatnih visokoobrazovnih institucija. U Beogradu ima 288 osnovnih i srednjih škola. Od 201 osnovne škole - 166 su redovne osnovne, 14 je specijalnih osnovnih škola, 15 umetničkih i 5 škole za osnovno obrazovanje odraslih. Od 87 srednjih škola - 51 je stručna škola, 21 gimnazija, 9 muzičkih, 1 umetnička i 5 specijalnih srednjih škola. Školovanjem je obuhvaćeno oko 230.000 učenika sa kojima radi preko 22.000 zaposlenih u preko 500 školskih objekata, sa oko 1.100.000 m2 površine.

Beograd je i sedište vrhunskih naučnih i istraživačkih ustanova iz svih oblasti.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22-26, tel. 361-6489
www.mpn.gov.rs

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
Knez Mihailova 35, tel. 3342-400
www.sanu.ac.rs