Turistička organizacija Beograda

Francuska 24
tel. 3625 060
faks 3061-414
www.tob.rs

v. d. direktora: Miodrag Popović

TOB je javna služba Skupštine grada Beograda osnovana sa zadatkom da prezentuje, razvija i promoviše turističke vrednosti srpske prestonice. Od 1995. TOB je pravni naslednik Turističkog saveza Beograda koji je osnovan 1953.

Delatnost TOB:

 • analiza domaćeg i stranog turističkog tržišta
 • pripremanje plana i programa razvoja beogradskog turizma
 • priprema i organizacija promotivnih aktivnosti Beograda
 • priprema i izrada turističkog promotivnog materijala
 • organizovanje mreže informativnih centara u Beogradu
 • organizovanje distributivne mreže promotivnog materijala
 • koordinacija svih učesnika turističke ponude Beograda
 • promovisanje Beograda na domaćim i međunarodnim turističkim sajmovima
 • saradnja sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu
 • organizovanje kongresa

Turističke usluge koje TOB pruža posetiocima Beograda:

 • rezervacija hotelskog smeštaja
 • razgledanje grada autobusom, brodom ili šetnjom
 • specijalni programi na turističkom brodu
 • vodička služba
 • organizovanje vikend programa

TOB priprema i izdaje štampana i elektronska izdanja koja se besplatno dele u Turističkim informativnim centrima i drugim turističkim punktovima u Beogradu (hoteli, aerodrom, kulturne institucije...).

Razgledanje Beograda autobusom odvija se svake nedelje u 10.00 na engleskom i 12.00 na srpskom jeziku. Poseta arheološkom nalazištu Vinča je subotom u 11.00. Od aprila do novembra organizuje se i razgledanje Beograda brodom sa Dunava i Save - program "Šetnja Dunavom i Savom".

Suvenirski program TOB sastoji se od više predmeta koji kao prepoznatljiv motiv imaju vrapca - promotera beogradskog turizma. Turistička organizacija Beograda je potpisala protokole o saradnji sa poslovnim partnerima koji čine Beogradski turistički pul. Uspostavljena je saradnja sa svima koji doprinose unapređenju turističke ponude Beograda: preduzeća, organizacije, hotelijeri, ugostitelji, turističke agencije...

Svakog 1. januara, u saradnji sa SO Stari grad i Privrednom komorom Beograda, TOB organizuje "Ulicu otvorenog srca" u ulicama Svetogorskoj i Makedonskoj. Tromesečna manifestacija "Leto u Beogradu" odigrava se u Skadarliji, ulicama Knez Mihailovoj i Vuka Karadžića i na Kalemegdanu. Cilj ove manifestacije je oživljavanje ambijentalnih i turistički atraktivnih celina Beograda.