UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na delu bloka 67a na KP 2902/3 KO Novi Beograd