UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP 2906/33 KO Novi Beograd (IX-13 350.13-7 2017)