UP za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa „West 65” (IX-13 350.13-52 2018)