Prava finansirana iz budžeta Grada Beograda

Iz budžeta Grada Beograda finansiraju se posebne mere i programi za najugroženije porodice kako bi im se pomoglo, koliko je to moguće, u svim segmentima svakodnevnog života.
Zakonom o socijalnoj zaštiti predviđeno je da se određena prava u socijalnoj zaštiti finansiraju iz budžeta lokalne zajednice (grada, odnosno opštine). Ona obuhvataju pravo na:

 • materijalno obezbeđenje (dodatak od 17%);
 • jednokratnu novčanu pomoć;
 • pomoć u kući;
 • dnevni boravak.

Skupština grada Beograda je od 2001. godine značajno proširila program socijalne zaštite uvođenjem novih oblika pomoći, kao što su:

 • naknada za prevoz dece iz materijalno najugroženijih porodica;
 • obezbeđivanje školskog pribora deci iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja;
 • jednokratne novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja;
 • pomoć za organizovanje letovanja i zimovanja dece iz nasiromašnijih porodica;
 • pomoć za lečenje;
 • pomoć za rešavanje stambenog pitanja;
 • subvencije za plaćanje troškova komunalnih usluga;
 • finansiranje posebnih socijalnih programa (narodne kuhinje, rad klubova, nevladinih udruženja i organizacija).

Gradska vlada posebnu pažnju posvećuje afirmaciji populacione politike sa ciljem stimulisanja mladih bračnih parova na rađanje drugog, trećeg i četvrtog deteta, s obzirom da su 2002. sve beogradske opštine registrovale negativnu stopu prirodnog priraštaja.

Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 44/17), od 30. juna 2017. godine, kojom su utvrđeni sledeći oblici zaštite:

 • pravo na novčano davanje porodilji;
 • pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 102/17) koja je doneta 21. decembra 2017. godine, pored već postojećih prava propisano je i 

 • pravo na novčano davanje porodilji za prvorođeno dete.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 64/18) od 2. jula 2018. godine, utvrđeno je i

 • pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 123/18) od 24.12.2018. godine, utvrđeno je:

 • pravo na novčano davanje porodilji za blizance.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 115/19) od 29.11.2019. godine, utvrđeno je:

 • pravo na novčano davanje porodilji za drugorođeno dete.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 120/21) od 21.12.2021. godine, utvrđeno je:

 • pravo na novčano davanje porodilji za četvrtorođeno dete.
  
  Korisni linkovi