Ostali oblici pomoći

Ostali oblici pomoći

KORIŠĆENJE NARODNIH KUHINJA

Korisnici narodnih kuhinja su najsiromašniji stanovnici Beograda, pre svega, korisnici materijalnog obezbeđenja, samohrana i staračka domaćinstva i penzioneri sa najnižim primanjima kojima se obezbeđuje besplatan dnevni obrok. Prijave za korišćenje usluga narodne kuhinje podnose se nadležnom Centru za socijalni rad koje vode evidenciju o korisnicima.

NAKNADA ZA PREVOZ DECE IZ MATERIJALNO NAJUGROŽENIJIH PORODICA
Obezbeđena je za učenike i studente koji se nalaze na redovnom školovanju.

OBEZBEĐIVANJE ŠKOLSKOG PRIBORA DECI IZ PORODICA KORISNIKA MATERIJALNOG OBEZBEĐENJA
Namenjeno je za učenike i studente koji se nalaze na redovnom školovanju.

POMOĆ ZA ORGANIZOVANJE LETOVANJA I ZIMOVANJA DECE IZ NAJSIROMAŠNIJIH PORODICA
Stručni timovi opštinskih centara za socijalni rad nastoje da, pored materijalnog, uzmu u obzir i zdravstveno stanje dece koja organizovano letuju ili zimuju. Tokom kolektivnog boravka deci je obezbeđena zdravstvena zaštita i sadržajni programi.

FINANSIRANJE POSEBNIH SOCIJALNIH PROGRAMA
Rad klubova, nevladinih udruženja i organizacija.

Zahtevi za ostvarivanje prava građana koja se finansiraju iz budžeta Grada podnose se nadležnom Centru za socijalni rad.