Jednokratna pomoć

Pravo na jednokratnu pomoć imaju pojedinci i porodice koji se nalaze u stanju trenutne, izuzetno teške situacije, koju ne mogu samostalno da prevaziđu, posebno kada je reč o: otklanjanju posledica elementarnih nepogoda, zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, pomoći po prestanku smeštaja, kao i drugim situacijama prema proceni Gradskog centra za socijalni rad.

Osnovne životne potrebe obuhvataju: nabavku namirnica i plaćanje komunalnih troškova, nabavku udžbenika i školskog pribora za redovne đake i studente, nabavku ogreva, zimnice, neophodne garderobe, stvari za domaćinstvo i drugih potreba izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom (bolest, invalidnost, trudnoća i dr).

Rok za odlučivanje o pravu na jednokratnu pomoć je trideset dana od dana podnošenja zahteva, a zahtev se podnosi nadležnom Centru za socijalni rad.

Pravo na jednokratnu pomoć pojedinac ili porodica mogu da ostvare najviše jednom u kalendarskoj godini, s tim što ukupan iznos jednokratne pomoći ne može da bude veći od 80 odsto od prosečne zarade po zaposlenom, bez poreza i doprinosa, u gradu Beogradu u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev. Pravo se određuje prema stvarnim potrebama pojedinca ili porodice na osnovu procene stručnih radnika gradskog centra.