Centar beogradskih festivala – CEBEF

Ilije Garašanina 24
tel. 3236-539, 3237-593, 3238-341 i 3238-859
www.cebef.rs

V.d. direktora: Damir Handanović

Centar beogradskih festivala – CEBEF objedinio je tri bivše ustanove kulture: Jugokoncert, Belef centar i Direkciju Fest-a.

CEBEF organizuje pet stalnih, osnivački gradskih, manifestacija u oblasti kulture: BEMUS (Beogradske muzičke svečanosti), BELEF (Beogradski letnji festival) FEST (Međunarodni filmski festival), Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, SOFEST – Smotru domaće filmske produkcije igranog filma u Sopotu.
Pored toga, u sferi svoje programske delatnosti Centar beogradskih festivala ima i organizaciju koncerata umetničke muzike.