Ustanova kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Ustanova kulture „Vuk Stefanović Karadžić”
Bulevar kralja Aleksandra 77a
tel. 011 4087 506
ukvuk.org.rs

 

Grad Beograd preuzeo je osnivačka prava nad UK „Vuk Stefanović Karadžić” – tako je naš grad dobio novo gradsko pozorište – novo mesto susreta na našoj umetničkoj sceni.

Kao ustanova kulture koja okuplja i pruža prostor za razvoj i promociju različitih oblika izvođačkih umetnosti, „Vuk Stefanović Karadžić” će i u daljem periodu nastaviti da brine o kulturnom životu našeg Grada i opštine Zvezdara na čijoj teritoriji se nalazi i da svojim programima ispunjava raznovrsne potrebe, uspostavljajući se tako kao umetničko središte otvoreno svima, posebno brinući o ugroženim socijalnim grupama i mladima.

Kao otvoreno mesto za sve dobre ideje, živi i umetnički inspirativan prostor, šire shvaćeni kulturni prostor od samog teatra – VUK je otvorio svoja vrata novoj generaciji reditelja, glumaca i svih umetnika i pružio prostor za razvoj i promociju različitih oblika izvođačkih umetnosti.

Želimo da VUK postane mesto okupljanja i spajanja različitih pozorišnih kultura, stavova, shvatanja i iskustva koja istražuju naše društvo i shvataju pozorište kao otvoreni prostor dijaloga.

VUK će nastojati da promoviše novi model produkcijskog pozorišta sa malim brojem stalno zaposlenih, ali sa velikim brojem različitih projekata – kao mesto koje uspostavlja nove kriterijume, otvara nova pitanja, stvara nove generacije reditelja, glumaca i ostalih umetnika i odražava senzibilitet novog vremena.

Naš program razvijaće se kroz tri osnovna pravca – kroz sopstvenu produkciju, koprodukcije i gostujuće projekte, ali i kroz dodatni program koji uključuje održavanje tribina, otvorene razgovore, izložbe i koncerte – sa ciljem da postane mesto susreta savremenih umetničkih trendova, prezentacije novih talenata i novih vrednosti i mesto dijaloga kojima se preispituju fenomeni savremenog društva.

Nova pozorišna scena, „Vuk Stefanović Karadžić” će kroz sopstvene programe biti pre svega okrenuta ka domaćoj drami i promociji novih autora, ali i savremenoj svetskoj drami i svetskim teatarskim fenomenima. VUK će kroz svoje projekte pokušati da dalje razvija novi pozorišni izraz, a naša aktivna saradnja sa svim umetničkim akademijama, omogućiće mladim umetnicima da u VUK-u pronađu svoje mesto.

Time će „Vuk Stefanović Karadžić” ostvariti svoju misiju: razvoj i negovanje domaće drame, otkrivanje mladih pozorišnih talenata (pisaca, glumaca i reditelja), predstavljanje novih tendencija u svetskom pozorištu i stalno obnavljanje i okupljanje nove publike.