Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Kalemegdan, Gornji grad 14
centrala 3287-420, faks 3287-411
www.belgradeheritage.com

Direktor: Olivera Vučković
tel. 2622-341, 3287-566

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda osnovo je grad Beograd 1960. godine, kako bi se starao o spomeničkoj baštini glavnog grada. Osnovna delatnost Zavoda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta kao i izrada konzervatorsko-restauratorskih projekata i projekata revitalizacije, izrada uslova za urbanističke planove, preduzimanje mera tehničke zaštite, rukovođenje i praćenje izvođenja radova na tehničkoj zaštiti i unapređenje dokumentacije.

Na predlog Zavoda, od osnivanja do danas,  na svih 17 opština grada Beograda utvrđeno je 449 nepokretnih kulturnih dobara, izvedeni su mnogobrojni radovi na spomenicima kulture, izrađen je velik broj konzervatorsko-restauratorskih projekata, objavljen je značajan broj naslova, među kojima poseban značaj ima časopis Nasleđe, a velika pažnja posvećena je i radu su decom i mladima kroz program za osnovce Nasleđe za decu i srednjoškolce Beokul gradska tura. U okviru svoje delatnosti Zavod u kontinuitetu radi na prezentaciji i popularizaciji kulturno istorijskog nasleđa Beograda organizacijom naučno stručne konferencije, realizacijom izložbi u zemlji i inostranstvu sa temom nasleđa Beograda, kao i učešćem u tradicionalnim manifestacijama Dani Beograda, Dani evropske baštine, Noć muzeja, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Beogradska zima i dr.

Nadležnost Zavoda uslovljava stalnu saradnju sa institucijama grada Beograda i Republike Srbije, službom zaštite u zemlji i inostranstvu, ambasadama, fakultetima i naučnim institucijama, medijima, fondacijama, zadužbinama, nevladinim sektorom, fizičkim i pravnim licima.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dobitnik brojnih nagrada i priznanja u oblasti arhitekture i zaštite graditeljskog nasleđa, a zahvaljujući izvanrednoj izdavačkoj delatnosti, na 66. Međunarodnom sajmu knjiga dobio je prestižnu nagradu za izdavača godine.