Informacija o konkursu za upis dece u predškolske ustanove za radnu 2022/2023. godinu

Konkurs za upis dece u predškolske ustanove za radnu 2022/2023. godinu biće sproveden od 11. aprila do 13. maja.

Zahtevi za upis podnosiće se elektronski, putem usluge „eVrtić“ na Portalu eUprave.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je utvrdio sledeću dinamiku sprovođenja konkursa:

•    Preliminarne liste upisane dece biće istaknute 6. juna.
•    Roditelji čija deca ne budu primljena po konkursu ili ne budu zadovoljni odlukom upisne komisije o tome gde im je dete raspoređeno mogu da predaju žalbe od 6. do 15. juna.
•    Upisne komisije razmatraće žalbe roditelja od 16. do 24. juna.