Fondacija za mlade talente Grada Beograda

Trg Nikole Pašića br. 6
Tel: 3216-246
www.fondzamladebeograd.rs
e-mail: fondzamlade@beograd.gov.rs 

Fondacija za mlade talente grada Beograda, Odlukom Skupštine grada Beograda osnovana je 23. juna 2015. godine, dok je sa radom i ostvarivanjem svojih ciljeva zvanično počela 1. januara 2016. godine.

Osnovna delatnost Fondacije za mlade talente grada Beograda kao neprofitne organizacije je pružanje pomoći talentovanim učenicima, studentima i osobama, koje se ističu u naučnom i stvaralačkom radu do 30 godina starosti, sa područja grada Beograda, kao i unapređivanje uslova za obrazovanje, stvaralaštvo i naučni rad mladih.

  
  Korisni linkovi