JP "Beogradska tvrđava"

Terazije 3/V
tel. 2620-685, faks 2633-747
www.beogradskatvrdjava.co.rs

direktor: Marija Reljić

Javno preduzeće za obavljanje kulturno-umetničke i poslovne delatnosti "Beogradska tvrđava" osnovala je jula 2002. Skupština grada Beograda. Preduzeće obavlja poslove od opšteg interesa za Grad Beograd u oblasti umetničko-književnog stvaralaštva i scenskih delatnosti, delatnosti galerija i muzeja, zabavnih aktivnosti (kinematografija i video distrubicija), izdavanje knjiga.

Preduzeće svoju delatnost obavlja na dve ambijentalno-prostorne celine: Kalemegdanski park (Mali i Veliki Kalemegdan) i Beogradska tvrđava (Gornji i Donji grad).