Kulturni centar Beograda

Knez Mihailova 6/I
 tel. 2621-469, faks 2623-853
www.kcb.org.rs

V.d. direktora: Ninela Gojković

Osnovan je 1957. kao multidisciplinarni centar, koji se u različitim formama i posredstvom različitih medija prevashodno bavio značajnim temama i delima savremene umetnosti, književnosti, nauke i kulture, ali i kulturnim nasleđem.

Kulturni centar Beograda se nalazi u najužem centru Beograda u zaštićenoj pešačkoj, kulturno-istorijskoj i trgovačkoj zoni Knez Mihailove ulice. Svojim interesantnim arhitektonskim rešenjem i atraktivnom lokacijom pogodan je za organizaciju programa u širokom rasponu - od izložbi, koncerata, promocija, filmskih projekcija, savetovanja do uličnih hepeninga. Jedinstveni kompleks višenamenskih, prostora ukupne površine preko 2000 m2, koji čine bioskopska dvorana sa foajeom (747 m2), Likovna galerija (120 m2), "Beogradski izlog" (565 m2), Galerija "Artget" (280 m2), knjižara IPS (340 m2), ateljei i depoi (305 m2) i poslovne i prateće prostorije (366 m2), kao i polivalentna programska orijentacija daju Centru nezaobilazno mesto u upoznavanju beogradskog kulturnog miljea.

Rad Kulturnog centra Beograda odvija se kroz 5 programskih celina: likovni, muzički, književno-tribinski, filmski i multimedijalni programi, kojima se prezentuje savremena domaća i inostrana kulturno-umetnička scena, ali i kulturna baština. Sadašnja programska koncepcija počiva na ravnopravnoj zastupljenosti osvedočenih vrednosti i istraživačkih projekata. Tako KCB, pored svojih ustaljenih programa, tradicionalnih gradskih manifestacija (Oktobarski salon), značajnih gradskih dogaćaja (Gitar art festival, Festival flauta uvek i svuda, Dani orgulja, Poezija u beogradskoj svakodnevnici), stalno inicira nove programe (Mlada umetnička scena, Sajam kulturne periodike, Dete i kultura, Festival jednog pisca) i podržava alternativne urbane projekte (Manufaktura Be, Deponija Led Art-a).

U realizaciji programa Kulturni centar Beograda sarađuje sa brojnim kulturnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.