Pedagoški muzej

Uzun-Mirkova 14
tel. 2627-538, 2624-239
tel/faks 2625-621
www.pedagoskimuzej.org.rs

Direktor: prof. dr Slobodan Vuksanović

Jedinstven je muzej te vrste u Srbiji i na Balkanu i jedna od naših najstarijih muzejskih ustanova koja nastoji da od zaborava sačuva istorijske vrednosti srpske škole. Osnovan je 1896. od strane Učiteljskog udruženja Srbije sa zadatkom da "pribira i čuva nastavna sredstva i sve drugo što se tiče osnovne škole, što ima pedagoške i istorijske vrednosti za školu i učitelja".

Iz nekadašnje ogledne zbirke savremenih učila i pedagoške literature razvio se, uprkos potpunim razaranjima u oba svetska rata, u uglednu muzejsku ustanovu. Osnovna delatnost Muzeja je proučavanje istorije školstva, prosvete i pedagogije u Srbiji, sakupljanje i čuvanje predmeta i dokumentacije, stručna i naučna obrada prikupljenog materijala kao i prezentiranje rezultata istraživanja putem publikacija, stalnih i povremenih izložbi u Muzeju i van njega, organizovanjem predavanja, seminara i drugih oblika kulturno prosvetne delatnosti.

U Pedagoškom muzeju čuva se više od 45.000 predmeta, dokumenata, knjiga, fotografija i ostalog materijala koji predstavlja neiscrpnu riznicu podataka o razvoju školstva i prosvete kod Srba. U pripremi je stalna izložbena postavka "Deset vekova srpske škole" koja će na pregledan i pristupačan način posetioce da upozna sa istorijom škola kod Srba od 9. do početka 20. veka. Deo stalne postavke je i rekonstruisan izgled školske učionice s kraja 19. veka.

Muzej takođe organizuje brojne povremene stručne i tematske izložbe posvećene različitim aspektima istorije obrazovanja kod nas. Pedagoški muzej je objavio više dela o školstvu i prosveti u Srbiji neophodnih svakom proučavaocu kulturne i prosvetne istorije Srba.